สนทนา online

ปัจุบันนี้ นักเรียนจากหลายประเทศ เดินทางเข้ามาศึกษาในแคนาดา ในหลายสาขา

ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาด้านการพัฒนาภาษา อังกฤษ การศึกษาด้ารวิชาชีพ หรือ ปริญญาโท

นี่ก็เป็นโอกาสของคุณในการศึกษา online ในราคาประหยัด

ตัวอย่าง Learn with Kerry

 

คอร์ส เรียนสนทนา online

คอร์ส เรียนสนทนา online

ระบบ e learning ทำให้คุณสามารถเรียนรู้สิางใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว  การเรียนสนทนาภาษาอ้งกฤษแบบทางไกลก็จะทำให้คุณได้เรียน กับ ครูเจ้าของภาษาได้ในราคาไม่แพง และคุณสามารถกำหนดเวลา ตารางเพื่อ กิจกรรมอื่นๆ ได้สะดวกขึ้น ทางเราจะทำการกำหนดช่วงเวลาในการสอนออนไลน์ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามตารางที่เรากำหนด

สามรถเรียนผ่าน PC หรือ tablet ในเวลาที่คุณคิดว่าเหมาะสม


2559-02-28 10_24_19-Capture

ช่วง โปรโมชั่น

เริ่มต้นที่ 1599 บาท เรียน  5 ครั้งกับ ผู้สอนไทย 1 ครั้ง ในการเตรียมตัว กับครูจากแคนาดา 4 ครั้ง

รายละเอียด  

ขั้นตอนที่ 1 เข้าทดสอบทักษะด้านภาษาแบบ online evaluation

ที่  http://www.examenglish.com/leveltest/listening_level_test.htm

http://www.examenglish.com/leveltest/grammar_level_test.htm

ขั้นตอนที่ 2 รอรับการยืนยันระดับภาษา

ขั้นตอนที่ 3 เลือกเวลาเรียน ตามกลุ่ม ที่เหมาะสมกับทักษะ

ขั้นตอนที่ 4 ฃำระเงินรอจดหมายยืนยัน

สนใจฝากข้อความไว้ที่

http://cadconnect.net/book/sign.php

คอร์ส ปูพื้ฐานเพื่อการสอบ TOEIC TOEFL 

คอร์ส เพิ่มทัษะการอ่าน

คอร์ส เพิ่มทัษะการเขียน

คอร์ส เรียน ESL ในประเทศไทยและใน Canada ในคอร์สเดียว